Zapytanie ofertowe nr 2/04/2019 – nierozstrzygnięte

  • 10.04.2019, 15:37
Zapytanie ofertowe nr 2/04/2019 – nierozstrzygnięte Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi prawnej przygotowania dokumentów (m.in. wzory umowy współpracy, regulaminy) niezbędnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek docelowy  tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki (Nevada) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Fundusze Europejskie - logotypy

 

Podziel się:


Pozostałe