Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019 – anulowane

  • 01.04.2019, 14:56
Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019 – anulowane Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Zapytanie Ofertowe nr 1/04/2019 z dnia 01.04.2019r. dotyczy zakupu usługi przygotowania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek (m.in. umowy współpracy, regulaminy) na  rynku docelowym – tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki (Nevada) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Podziel się:


Pozostałe