Polskie Mosty Technologiczne – internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

  • 15.02.2019, 14:47
Polskie Mosty Technologiczne – internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Grupa Tipmedia Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” umożliwi firmie wejście na rynek USA.

Polska Agencja Inwestycji  i Handlu S.A  powierzyła Grupie Tipmedia Sp. z o. o.  grant w maksymalnej wysokości 200 000,00 zł w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej spółki oraz na podjęcie działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Wskazany cel realizowany będzie poprzez zapewnienie spółce wsparcia w formie specjalistycznego doradztwa przy tworzeniu strategii ekspansji na wybrany rynek docelowy oraz wsparcia ze strony doświadczonych ekspertów w procesie nawiązywania zagranicznych kontaktów o charakterze gospodarczym lub technologicznym.

Projekt obejmuje dwa etapy:

 – krajowy etap przygotowawczy, składający się z seminarium i indywidualnych konsultacji prowadzonych przez ekspertów (polskich i/lub zagranicznych).

Wynikiem udziału w tym etapie jest stworzenie strategii ekspansji na rynek zagraniczny tj. USA. Etap krajowy realizowany jest w oparciu o zapewnione przez PAIH usługi eksperckie i stanowi dla spółki wsparcie o charakterze bezgotówkowym, nieprzekraczającym 100 tys. zł.

– zagraniczny etap wdrażania strategii ekspansji, obejmujący pobyt przedstawicieli spółki w USA. Celem tego etapu jest weryfikacja stworzonej strategii ekspansji spółki na rynku docelowym, przy organizacyjnym i merytorycznym wsparciu ze strony pracowników centrali PAIH i lokalnego ZBH (m.in. zapewnienie miejsca do pracy, pomoc w umówieniu sesji prezentacyjnych dla partnerów biznesowych oraz spotkań typu B2B i B2C).

Etap zagraniczny realizowany jest w oparciu:

1) o usługi eksperckie zapewnione przez odpowiednie ZBH, stanowiące dla spółki wsparcie o charakterze bezgotówkowym nieprzekraczającym 10 tys. zł;

2) o wydatki poniesione przez Spółkę o charakterze gotówkowym nieprzekraczającym
90 tys. zł.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1” Polskie Mosty Technologiczne”.

Podziel się:


Pozostałe