Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

  • 08.01.2019, 14:30
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Fundusze Europejskie Polska Wschodnia

Grupa Tipmedia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, pt. „Internacjonalizacji innowacyjnego rozwiązania SAAS Spółki Grupa Tipmedia dedykowanego mediom lokalnym”.

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności Grupy Tipmedia poprzez skuteczne wdrożenie opracowanego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji na rynki Kanady oraz Wielkiej Brytanii a także pozyskanie zagranicznych kontrahentów.

Projekt obejmuje działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją firmy, poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, potrzebnych do wprowadzenia produktów na nowe rynki tj. Kanady i Wielkiej Brytanii. Ponadto, integralną częścią projektu jest udział Grupy Tipmedia Sp. z o.o. w zagranicznych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Efektem realizacji projektu będzie rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach Kanady oraz Wielkiej Brytanii  a także podpisanie kontraktów biznesowych z potencjalnymi partnerami na każdym z rynków docelowych. Zawarte kontrakty będą wynikiem różnego typu działań, w tym działań z zakresu misji handlowych realizowanych podczas konferencji i wydarzeń branżowych na rynkach docelowych, jak również usług doradczych związanych z wyszukiwaniem, selekcją oraz nawiązywaniem kontaktów.

Całkowita wartość projektu: 249 398,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 202 763,00 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 172 348,55 zł 

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia - logotypy

Podziel się:


Pozostałe