Fundacja Bona Notitia

Fundacja Bona Notitia

Bona Notitia oznacza Dobrą Wiadomość. I tylko takie zamierzamy Wam przekazywać w ramach powołanej w czerwcu 2020 roku Fundacji Bona Notitia - instytucji otoczenia biznesu, której celem jest jak najlepsze informowanie lokalnych społeczności, rozwój mediów lokalnych oraz organizacji samorządowych. Jest to kolejny krok w celu wzmocnienia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Grupie Tipmedia. 

W dniu 14 września 2020 Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. Jeszcze w tym samym roku Bona Notitia wzięła udział w kilku projektach: 

1. Projekt promocji funduszy na rzecz dostępności, zatytułowany „Promocja idei dostępności w mediach lokalnych i cyklu webinarów” którego głównym wykonawcą było Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, w okresie 30.10.- 30.11.2020 z funduszy Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej.

2. Współorganizacja wraz z Grupą Tipmedia i światowym Stowarzyszeniem Mediów Polonijnych wydarzenia w postaci III Światowego Forum Mediów Polonijnych Online w dniu 16.11.2020.

3. Współpraca przy organizacji Kongresu Oświaty Polonijnej w formule online w dniu 13.12.2020.

...a to dopiero początek. Po Nowym Roku ruszamy z kolejnymi webinarami dla lokalnych mediów oraz całkiem nowymi projektami, o których więcej dowiedzą się Państwo za kilka tygodni. Więcej szczegółów na stronie www.bonanotitia.org.  

Piotr Marek (z lewej) - Prezes Zarządu i Marcin Stachyra (z prawej) - Dyrektor Fundacji

 

Katarzyna Olchowska (z lewej) i Piotr Marek (z prawej), czyli Zarząd Grupy Tipmedia w dniu powołania Fundacji.