Fundacja Bona Notitia

Bona Notitia oznacza Dobrą Wiadomość. I tylko takie zamierzamy Wam przekazywać w ramach Fundacji Bona Notitia - instytucji otoczenia biznesu, której celem jest jak najlepsze informowanie lokalnych społeczności, rozwój mediów lokalnych oraz organizacji samorządowych. Jest to kolejny krok w celu wzmocnienia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Grupie Tipmedia. Funkcję dyrektora, prokurenta i kreatora rozwoju fundacji objął Marcin Stachyra.