Za granicą

Jesteśmy obecni na rynkach:


 

Obecnie na tych rynkach posiadamy przygotowaną ofertę dla:

 

Mediów lokalnych  NGO/organizacje pozarządowe

 

Telewizja, prasa, radio,

portale miejskie

 

Fundacje, stowarzyszenia, izby handlowe,

konsulaty honorowe, instytucje otoczenia biznesu