18 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe nr 3/04/2019 – anulowane

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi prawnej przygotowania dokumentów (m.in. wzory umowy współpracy, regulaminy) niezbędnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek docelowy tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki (Nevada) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1„Polskie Mosty Technologiczne”.

Zał. 1 do Zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem lub doradztwem? Sprawdź naszą aktualną ofertę

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ