10 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe nr 2/04/2019 – nierozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi prawnej przygotowania dokumentów (m.in. wzory umowy współpracy, regulaminy) niezbędnych do wprowadzenia produktów na nowy rynek docelowy  tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki (Nevada) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 do Zapytania ofertowego

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem lub doradztwem? Sprawdź naszą aktualną ofertę

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ