Zapytanie ofertowe

Wróć do aktualności 17.07.2018 10:26 Zapisz do PDF Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/2018 o przygotowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych w zakresie opracowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (zwanym dalej „MBI”) zgodnie z dokumentacją działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dostępną na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

— Piotr Marek


Top