Szkolenia dla Redakcji i Biur Reklamy www.tipmedia.pl

Wróć do aktualności 05.05.2017 09:43 Zapisz do PDF Drukuj

Tipmedia z certyfikatem jakości szkoleń TGLS i nową ofertą szkoleń dla dziennikarzy


Grupa Tipmedia z sukcesem zakończyła procedurę akredytacyjną uzyskując wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. 
Dzięki temu do oferty Tipmedia trafiają od dziś szkolenia dedykowane mediom lokalnym.


Dofinansowanie na szkolenia dla dziennikarzy i biur reklamy
Każda Redakcja po kontakcie z Tipmedia i uruchomieniu procedury związanej ze szkoleniami ma możliwość
uzyskania dofinansowania do szkolenia, do 80% poniesionego kosztu na 1 pracownika delegowanego na szkolenie.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych


Baza Usług Rozwojowych (BUR)
To ogólnodostępna, internetowa baza usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym media lokalne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Grupa Tipmedia certyfikowaną instytucją szkoleniową
Media lokalne rozpoczynające współpracę z Grupą Tipmedia w zakresie szkoleń z dofinansowaniem mają gwarancję współpracy
z firmą szkoleniową uprawnioną do oferowania szkoleń zgodnie z wymogami Bazy Usług Rozwojowych. W trakcie audytów poddaliśmy
się weryfikacji pod kątem posiadanego potencjału, doświadczenia i kompetencji. Grupa Tipmedia posiada prawo do posługiwania się
Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance

Katalog szkoleń dla dziennikarzy i biur reklamy

Skontaktuj się z nami i zamów katalog szkoleń dla Twojej redakcji

Adrian Greczycho
a.greczycho@tipmedia.pl 

— Tipmedia - szkolenia dla dziennikarzy i biur reklamy (dofinansowanie)

Top